Informacja odnośnie COVID-19.

Naszym priorytetem jest, abyśmy wszyscy byli bezpieczni i zdrowi!

Siła oddziaływania Covid-19 jest odczuwalna na całym świecie, także w naszej firmie. W Linde kładziemy nacisk przede wszystkim na dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów, kontrahentów i partnerów biznesowych, a także społeczności i środowiska, w którym działamy. 

  

Jako wiodący producent i dostawca gazów przemysłowych oraz medycznych, w tym usług w zakresie terapii i leczenia schorzeń układu oddechowego, w pełni poświęcamy się zapewnieniu bezpiecznych standardów operacyjnych i niezawodności zaopatrzenia naszych klientów. 

  

Bardzo poważnie traktujemy zagrożenia związane z pandemią Covid-19. Oprócz dotychczasowych standardów operacyjnych podjęliśmy dodatkowe środki ostrożności dotyczące zasad podróży i higieny oraz oczekiwanych zachowań naszych pracowników i kontrahentów tak, aby w miarę  naszych możliwości, maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Kolejnym celem jest zapewnienie ciągłości produkcji i dostaw. 

  

Obecnie nie przewidujemy żadnych problemów z ciągłością dostaw naszych produktów. 

  

Uważnie śledzimy rozwój sytuacji i zalecenia lokalnych władz. Mamy opracowane plany awaryjne, abyśmy mogli zabezpieczyć nasze dostawy w możliwie najlepszy sposób. Plany awaryjne uwzględniają różne opcje alternatywnych rozwiązań operacyjnych oraz obsługi dostaw, jak również rozwiązania kadrowe oraz uzupełnianie rezerw. Naszym głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa operacyjnego i stabilności dostaw oraz odpowiednie przygotowanie się na potencjalne zwiększenie produkcji i złożoność procesu dystrybucji. 

  

Kładziemy również duży nacisk na ochronę naszych pracowników. Wielu z nich pracuje zdalnie. Jednak, jako kluczowy dostawca, w tym krytycznym czasie musimy być fizycznie obecni, aby wspierać klientów w potrzebie. Jesteśmy szczególnie dumni z pracowników, którzy dbają o nieprzerwane zaopatrzenie - naszych kolegów z działów produkcji i sprzedaży, kierowców i kontrahentów. Pragniemy zapewnić, iż wszyscy oni ściśle przestrzegają wytycznych dotyczących zdrowia publicznego, dzięki czemu nasze produkty docierają do klientów w bezpieczny sposób. 

  

Jeśli potrzebują Państwo jakichkolwiek dalszych informacji w związku z zaistniałą sytuacją, zapraszamy do kontaktu.  

  

Wierzymy, że dzięki ścisłej współpracy uda nam się przetrwać ten trudny czas a w kolejnych latach osiągniemy wiele wspólnych sukcesów.